Małgorzata:

'jeśli myślimy o tym samym Piłsudskim to to w zapisie będzie 2xs'
[więcej]

20

wrz
2006

tekst cudzy, Nancy F. Koehn, Błędne rozumienie doskonałości

kategoria: cudze, link bezpośredni

Gliwice, 16.59

[..] zdałam sobie sprawę, że żyjemy w czasach, w których sukces definiowany jest tylko w jednym wymiarze: określonych osiągnięć w kategoriach pieniędzy, władzy, sławy, piękna albo połączenia tych elementów. rzadko wiemy cokolwiek o tych 'marnych' aspektach życia ludzi sukcesu albo o odcieniach szarości między sukcesem a porażką.

[..] próbowałam zrozumieć, dlaczego tak trudno jest zobaczyć kogoś, a zwłaszcza samych siebie w szerszy, bardziej zintegrowany i uczciwszy sposób. moim zdaniem problem tkwi w tym, że żyjąc w kulturze, która zachęca nas do ciągłego dążenia do doskonałości, wstydzimy się tego, że jesteśmy niedoskonali. wierzymy, że możemy (i powinniśmy) być doskonali, i uważamy, że naszym obowiązkiem jest stale dążyć do osiągnięcia tego stanu, dlatego gdy ponosimy porażkę, która jest przecież nieunikniona, jesteśmy zawstydzeni, rozczarowani i wycieńczeni.

w naszym społeczeństwie, a zwłaszcza w segmencie, w którym roi się od ludzi sukcesu, słabe punkty są niemile widziane, a posiadanie wad -- zakazane. dlatego też wszyscy skrzętnie ukrywają te cechy. w niektórych kontekstach samo przyznanie się do słabości albo do popełnienia błędu -- niech to będzie brak pewności siebie u mojego ojca albo złe posunięcie strategiczne dyrektora wyższego szczebla -- należy do rzadkości. a sukces, o którym mówi się dużo częściej, nabiera dodatkowego blasku. [..] będąc pod silnym wpływem mediów i ich czarno-białych ocen, nauczyliśmy się postrzegać sukces binarnie: albo jesteś człowiekiem sukcesu, albo nie.